Aktualności - archiwum

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne do dnia 02 sierpnia 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w okresie od dnia 22.07.2013 r. do dnia 02.08.2013 r. ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pn. „Jestem aktywny – będę pracować” finansowanego ze środków rezerwy ministra, skierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 1. bezrobotnych do 25 roku życia,
 2. bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego
 3. kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 4. bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 5. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia zawodowego   lub bez wykształcenia średniego,
 6. bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia,
 7. bezrobotnych którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 8. bezrobotnych niepełnosprawnych.

Ze względu na wymagania osiągnięcia jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej działań aktywizacyjnych w ramach w/w projektu w pierwszej kolejności na szkolenia kierowane będą osoby posiadające pisemne oświadczenie o zamiarze zatrudnienia po ukończonym szkoleniu.
Wniosek oraz wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.pupstrzelcek.pl oraz w:

 1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39,
 2. Filii PUP w Drezdenku, ul. Kościuszki 42c/14,
 3. Biurze Zamiejscowym PUP w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24-07-2013
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2013 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1264
24 lipca 2013 15:00 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany