Aktualności - archiwum

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 19 - 25.11.2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 19.11.2013 r. do dnia 25.11.2013 r.  ogłasza  nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków  finansowych Funduszu Pracy (ogółem dla 10 osób bezrobotnych).

 

I. W ramach projektu pn.”Będę swoim szefem” finansowanego ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla 8 osób z tego:

1.)    dla 4 osób bezrobotnych spełniających co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) będących  w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

- bezrobotnych  do 25 roku życia,

- bezrobotnych długotrwale albo po  zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- bezrobotnych  bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

-bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

- bezrobotnych niepełnosprawnych.

2.)    dla 4 osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

 

II. W ramach środków algorytmu Funduszu Pracy dla 2 osób bezrobotnych.

 

Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( I piętro, pokój nr 20).
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19-11-2013
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2013 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1204
19 listopada 2013 13:46 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2013 13:45 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany