Aktualności - archiwum

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 19.02.2014-07.03.2014 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 19.02.2014 r. do dnia 07.03.2014 r.  ogłasza  nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki finansowe przeznaczone są na zorganizowanie 82 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych spełniających co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) będących  w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • bezrobotnych  do 25 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale albo po  zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych  bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Priorytetową grupą uczestników projektu (osób bezrobotnych, które zostaną skierowane na utworzone stanowisko pracy) są: 

 1. Osoby bezrobotne do 25 roku życia – 20 osób, w tym 4 osoby młodzież NEET(osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  krócej niż 4 miesiące, w wieku do 25 r.ż., która nie ma zatrudnienia ani nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu)  – 4 osoby.
 2. Osoby długotrwale bezrobotne – 37 osób.
 3. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia – 6 osób.
 4. Osoby bezrobotne niepełnosprawne – 4 osoby.
 5. Osoby bezrobotne spełniające co najmniej jeden z warunków dot.  art.49, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

  

/-/ mgr Marlena Płotecka

                                                                                                                                    - Dyrektor PUP

 

Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.plhttp://bip.pup.strzelcek.pl  oraz  w:

 1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( I piętro, pokój nr 20).
 2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
 3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2014 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1054
19 lutego 2014 10:58 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2014 10:56 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [nabor_wnioskow_refundacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2014 10:54 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany