Aktualności - archiwum

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - EFS

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 03.06.2014 r. do dnia 09.06.2014 r.  ogłasza  nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki finansowe przeznaczone są dla:

  1. 1 bezrobotnego mężczyzny powyżej 50 roku  życia oraz
  2. 14 bezrobotnych kobiet spełniających co najmniej jedno  z kryteriów wymienionych   w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.)  będących   w  szczególnej  sytuacji  na  rynku pracy:

- bezrobotnym do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotnym,- bezrobotnym powyżej 50 roku życia,- bezrobotnym korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej,- bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniejjedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,- bezrobotnym niepełnosprawnym.
 
Priorytetową grupą uczestników projektu są:
 

  1. Osoby bezrobotne do 25 roku życia –w tym młodzież NEET (osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy  krócej niż 4 miesiące, w wieku do 25 r.ż., która nie ma zatrudnienia ani nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu).
  2. Osoby bezrobotne niepełnosprawne.
  3. Osoby bezrobotne spełniające co najmniej jeden z warunków dot.  art.49, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

 
Zgodnie z nowelizacją  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. ( Dz. U.  z 2014 r. poz. 631)  w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, każdej osobie bezrobotnej zainteresowanej otrzymaniem wsparcia  zostanie ustalony profil pomocy oraz Indywidualny Plan Działania, z którego wynikać będą możliwe do udzielenia formy wsparcia. Przed złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna ma obowiązek zgłosić się do pracownika urzędu pracy - Doradcy Klienta Indywidualnego w celu ustalenia profilu pomocy.

/-/ mgr Marlena Płotecka
                                                                                                  -Dyrektor PUP

 
Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz  w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( I piętro, pokój nr 20).
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03-06-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2014 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 16688
03 czerwca 2014 15:00 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [informacja_o_naborze_wnioskow0001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2014 14:59 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany