Aktualności - archiwum

NABÓR WSTĘPNYCH DEKLARACJI PRACODAWCÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

NABÓR WSTĘPNYCH DEKLARACJI PRACODAWCÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

 

Nabór Wstępnych deklaracji pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem trzymiesięcznego stażu.
W związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” w ramach PO KL 2007-2013 biorąc pod uwagę wymagania projektu związane z jego uczestnikami – osobami bezrobotnymi, Powiatowy Urząd Pracy w  Strzelcach Kraj. ogłasza nabór Wstępnych deklaracji pracodawców (druk w załączeniu) zainteresowanych zorganizowaniem trzymiesięcznego stażu dla 40 osób bezrobotnych wskazanych i skierowanych przez urząd pracy.
Zgodnie z założeniami projektu do uczestnictwa w stażach mogą zostać skierowane:
- osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia- 12 kobiet (spełniające dodatkowo warunek młodzieży NEET- czyli osoby zarejestrowane w PUP krócej niż 4 miesiące, nie mające zatrudnienia ani nie uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu),
- osoby długotrwale bezrobotne- 10 kobiet i 4 mężczyzn,
- osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia- 5 kobiet i 4 mężczyzn,
- osoby bezrobotne spełniające pozostałe warunki z art. 49 ustawy ( bezrobotni do 30 r.ż, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia) – 4 kobiety i 1 mężczyzna.
Termin składania Wstępnych deklaracji pracodawców do zorganizowania stażu  upływa w dniu 23.07.2014 r. 
Pracodawcy, których wstępne deklaracje zostaną zatwierdzone do realizacji w ramach projektu   zostaną poproszeni o złożenie wniosku o zorganizowanie stażu w terminie do dnia 08.08.2014 r.
Kryteria wyboru wstępnych deklaracji do realizacji:

  1. Możliwość skierowania wybranej przez PUP osoby bezrobotnej do odbycia stażu na danym stanowisku.
  2. Forma i termin umowy deklarowanego zatrudnienia po zakończonym stażu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17-07-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2014 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 930
17 lipca 2014 12:45 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2014 12:44 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2014 12:43 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany