Aktualności - archiwum

Nabór uzupełniający wniosków o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 22.08.2014 r. do dnia 01.09.2014 r.  ogłasza  nabór uzupełniający wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu pn.”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki finansowe przeznaczone są na zorganizowanie 4 stanowisk pracy dla długotrwale bezrobotnych kobiet (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).
 
Priorytetową grupą uczestników projektu (osób, które zostaną skierowane na utworzone stanowisko pracy)  są osoby długotrwale bezrobotne posiadające stopień niepełnosprawności lub  osoby, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.
 
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) oraz  z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. ( Dz. U.  z 2014 r. poz. 631)  w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, skierowanie osoby bezrobotnej na utworzone stanowisko pracy jest uzależnione od ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy oraz musi wynikać z indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we współpracy z osobą bezrobotną.
 

 Wnioski  można  pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl  oraz  w:
  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( I piętro, pokój nr 20)
  2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
  3. Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie  ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22-08-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2014 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 824
22 sierpnia 2014 15:28 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany