Aktualności - archiwum

Przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę”

Z dniem 31.08.2014 r. upływa termin naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra. Pozostały do zrealizowania bony na zasiedlenie dla 6 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Termin naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie zostaje przedłużony do 30.09.2014 r.
Termin wydawania przez doradców klienta PUP wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie  od 16.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w formie bonu na zasiedlenie proszone są o kontakt z doradcą klienta Powiatowego Urzędu Pracy:

  • w PUP Strzelce Kraj.

Pani Karolina Kopala nr tel. (95) 763 72 23, tel. kom. 508 292 773
Pani Anna Olszak nr tel. (95) 763 72 13, tel. kom. 508 292 721
Pani Katarzyna Wawrzynkiewicz  nr tel. (95) 763 16 66, tel. kom. 508 292 675
Pani Marzena Zubczewska – Bogdanow nr tel. (95) 763 72 25 tel. kom. 508 292515   
Pani Magdalena Andruszak nr tel. (95) 763 72 26, tel. kom. 508 292 675
Pan Karol Krzywicki  nr tel. (95) 763 72 25 tel. kom. 508 292 515                                                                                                                                                        
                                                                                                                         

  • w Filii PUP w Drezdenku

Pani Małgorzata Lubiak nr tel. (95) 762 23 54, tel. kom. 508 274 059
Pani Anna Kowalicka nr tel. (95) 762 60 66, tel. kom. 508 274 070
Katarzyna Sałata nr tel. (95) 762 60 68, tel. kom. 508 274 059
Agnieszka Łukasik – Zaraś nr tel. (95) 762 60 68, tel. kom. 508 274 059
 

  • w Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie

Pani Ewelina Józefowska nr tel. (95) 761 18 81, tel. kom. 508 240 684
Pani Aleksandra Kowalczyk –Ograbek (95) 761 18 80, tel. kom. 508 240 684
 
Termin realizacji bonów na zasiedlenie od 16.07.2014 r. do 31.10.2014 r.
 
Zasady przyznawania bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego z Rezerwy Ministra

  1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jeżeli:
  1. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

  1. Przyznanie bonu na zasiedlenie przysługuje osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy. W przypadku ustalenia I profilu pomocy tylko  w uzasadnionych przypadkach.

 

  1. Środki Funduszu Pracy przyznawane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznaczone są na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

  1.  Bezrobotny, który otrzyma bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-06-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 914
28 sierpnia 2014 11:23 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany