Aktualności - archiwum

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i powyżej

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza Pracodawców do składania wniosków  w terminie od dnia 16.09.2014 r. do wyczerpania środków.

 

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na:

- kursy/szkolenia i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej,

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Wysokość dofinansowania :

- 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika,

- 100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i powyżej wraz z załącznikami

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.pup.strzelcek.pl lub w pokoju 13 (I piętro) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

 

Kryteria oceny wniosków:

- celowość wnioskowanego kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy,

- wywiązywanie się wnioskodawców z warunków umów zawartych z tutejszym urzędem,

- okres prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę,

 

Szczegółowe informacje tel. 508 292 515

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-09-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Krzywicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2014 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 883
17 września 2014 14:56 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [formularz_de_minimis_zal_do_wniosku_kfs.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2014 08:19 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [wniosek_kfs.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 września 2014 11:25 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany