Aktualności - archiwum

Ogłoszenie naboru wniosków na szkolenia indywidualne w projekcie "Czas na pracę"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 17.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. ogłasza nabór wniosków w ramach projektu  pn.  „Czas na pracę” finansowanego ze środków Rezerwy Ministra w 2014 roku dla 11 osób bezrobotnych.
 
Forma aktywizacji skierowana jest do osób bezrobotnych spełniających co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
 

  1. do 30 roku życia,
  2. bezrobotnych długotrwale,
  3. powyżej 50 roku życia,
  4. korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
  5. posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  6. niepełnosprawnych

 
Planowane zakończenie realizacji szkoleń 30.11.2014 r.
 
Na szkolenia kierowane będą osoby posiadające pisemne uprawdopodobnienie zatrudnienia po ukończonym szkoleniu.
 
Wnioski oraz załącznik (oświadczenie o zamiarze zatrudnienia) można pobrać   ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl oraz w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój 13,
  2. Filii  PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14,
  3. Biurze Zamiejscowym PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-09-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2014 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 825
18 września 2014 08:45 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany