Aktualności - archiwum

Nabór na szkolenia w ramach EFS

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA

 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 22.10.2014 r. do dnia 28.10.2014 r.prowadzi nabór wniosków na szkolenia: Opiekun osób starszych,   Kasjer - sprzedawca   w ramach projektu pn. ”Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”   -VII finansowanego ze środków Unii Europejskiej – E F S w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla 13 bezrobotnych kobiet (10 do 25 roku życia, 2 długotrwale bezrobotnych, 1 objętej jednym z warunków wymienionych w art. 49 ustawy o promocji  i zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. do 30 roku życia, bezrobotnej długotrwale, powyżej 50 roku życia, korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, niepełnosprawnej).
 
Planowany termin realizacji szkoleń listopad 2014 r.
 
Formularz wniosku oraz załącznik (oświadczenie o zamiarze zatrudnienia) można pobrać  ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl oraz w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój 13,
  2. Filii  PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14,
  3. Biurze Zamiejscowym PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

 
                                                                           /-/mgr Marlena Płotecka
                                                                                    Dyrektor PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22-10-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Krzywicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2014 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 883
22 października 2014 14:35 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany