Aktualności - archiwum

Nabór na szkolenia w ramach Rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie  od dnia 22.10.2014 r. do dnia 28.10.2014 r. prowadzi nabór wniosków o:

 1. przyznanie bonu szkoleniowego dla 4 osób bezrobotnych do 30 roku życia, w ramach projektu pn. „Nowe możliwości szansą na pracę” finansowanego ze środków Rezerwy Ministra w 2014 roku.            
 2. skierowanie na szkolenie indywidualne dla 5 osób bezrobotnych, w ramach projektu pn. „Czas na pracę” finansowanego ze środków Rezerwy Ministra w 2014 roku. Forma aktywizacji skierowana jest do osób bezrobotnych spełniających co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
  • do 30 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale,
  • powyżej 50 roku życia,
  • korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • niepełnosprawnych

 
Planowany termin realizacji szkoleń listopad 2014 r.
Na szkolenia kierowane będą osoby posiadające pisemne uprawdopodobnienie zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. 


                                                                     /-/ mgr Marlena Płotecka
                                                                                  Dyrektor PUP


Formularz wniosku oraz załącznik (oświadczenie o zamiarze zatrudnienia) można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl oraz w:

 1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój 13,
 2. Filii  PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14,
 3. Biurze Zamiejscowym PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22-10-2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Krzywicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2014 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 828
22 października 2014 14:38 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 października 2014 14:37 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany