Aktualności - archiwum

Informacja dotycząca realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Środki KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień  zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

W roku 2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

 

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. udostępnia ankietę badającą zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres
e-mail:
zist@praca.gov.pl lub faksem na nr (95) 763 72 16 lub dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (pokój nr 13), Filii PUP w Drezdenku lub Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie.

Termin nadsyłania ankiet do 14 stycznia 2015 r.

 

Wyniki ankiet pozwolą oszacować zapotrzebowanie na środki finansowe przyznawane w ramach KFS na 2015 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2014
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2014 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 946
31 grudnia 2014 12:33 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 11:59 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [ankieta_dla_pracodawcy__kfs.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 11:59 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany