Aktualności - archiwum

Nabór deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie (projektach)

W związku ze złożeniem zapotrzebowania na środki rezerwy Funduszu Pracy w 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie (projektach) finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy.
W przypadku realizacji:

  • projektu obejmującego aktywizację osób do 30 roku życia,
  • projektu obejmującego aktywizację osób powyżej 50 roku życia,
  • projektu obejmującego aktywizację osób objętych artykułem 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

pracodawcy którzy zaoferują chęć uczestnictwa w projekcie (projektach) i zorganizowania formy (form) aktywizacji będą partnerami Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy realizacji projektu (projektów).
     Do realizacji poszczególnych projektów spośród pracodawców, którzy zadeklarowali chęć zorganizowania stażu zawodowego, zostaną wybrane te deklaracje, w których była najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.
     Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że aktywizacja osób bezrobotnych w ramach ww. projektów będzie realizowana w przypadku otrzymania środków finansowych z rezerwy Funduszu Pracy.
Druki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w poszczególnych projektach:
1. Deklaracja dot. osób bezrobotnych pow. 50 roku życia
2. Deklaracja dot. osób bezrobotnych do 30 roku życia
3. Deklaracja dot. osób bezrobotnych z art. 49
lub u doradcy klienta instytucjonalnego w :

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel.95 763 16 60) ,
  • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14
    (tel. 95 762 60 66),
  • Biurze  Zamiejscowym  Powiatowego  Urzędy  Pracy  w  Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3 (tel. 95 761 18 81).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14-01-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Damian Błochowiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2015 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 736
15 stycznia 2015 10:21 Marek Kapiczak - Usunięcie załącznika [deklaracja_art_49.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2015 10:21 Marek Kapiczak - Usunięcie załącznika [deklaracja_pow_50.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2015 10:21 Marek Kapiczak - Usunięcie załącznika [deklaracja_do_30.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany