Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. w 2015 roku z KFS będą finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

  1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (do kwoty 240.000,00 zł),
  2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych (do kwoty 50.000,00 zł),
  3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu (do kwoty 40.000,00 zł),
  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem (do kwoty 10.000,00 zł).

 

Wysokość dofinansowania :

  1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika,
  2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 osób), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

 

Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl oraz w:

  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,  pokój nr 13 (parter).
  • Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
  • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

 

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2015 roku są przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i powyżej co oznacza, że nie mogą być obecnie adresowane do innej grupy wiekowej.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 728 414 730

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10-02.2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2015 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 986
12 lutego 2015 08:57 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2015 07:56 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2015 07:55 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany