Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o organizację staży dla osób poszukujących pracy - PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2015 rok przyznane zostały środki na realizację zadania z zakresu:
 
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające  w zatrudnieniu art.11
65.120,00 zł na organizację staży.
 
 
 
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że wnioski na realizację zadania przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych.
 

/_/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP
 w Strzelcach Kraj.

 
 
 
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.pup.strzelcek.pl oraz w:

  1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (parter, pokój nr 17 – staże).
  2. Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
  3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul.Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2015 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 780
21 kwietnia 2015 15:00 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 kwietnia 2015 15:00 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany