Aktualności - archiwum

Informacja dotycząca naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 28 sierpnia 2015 r. do dnia 10 września 2015 r. w ramach środków Funduszu Pracy ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 
W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 10 refundacji.
 
Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi 18 000 zł.
Wymagane jest zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 25 miesięcy.

Regulamin w sprawie refundacji, wniosek i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl, w zakładce dokumenty do pobrania, dla pracodawców i przedsiębiorców oraz wersja papierowa w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój nr 20 (I piętro).
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

 

/-/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-08-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2015 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 596
31 sierpnia 2015 08:01 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2015 08:01 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2015 08:01 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany