Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej- dotacje


 
 
 
                          Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
     Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 14.09.2015 r. do dnia 25.09.2015 r., w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 12 dotacji.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15 000,00 zł.

Projekt pn."Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 29 roku życia w powiecie strzelecko-drezdeneckim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób bezrobotnych w szczególności do:
a) osób bezrobotnych niepełnosprawnych
b) osób o niskich kwalifikacjach
c) osób długotrwale bezrobotnych.
Powiatowe Urzędy Pracy kwalifikując osoby do projektu w przypadku osób długotrwale bezrobotnych posługują się definicją unijną czyli przez osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Przez osoby po 29 roku życia rozumie się osoby w wieku 30 lat i więcej.
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój nr 20.
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.
 
/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14-09-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2015 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 557
15 września 2015 08:50 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 września 2015 08:50 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 września 2015 08:50 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany