Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach Funduszu Pracy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że od dnia 01 października 2015 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych Funduszu Pracy.

    
W szkoleniach uczestniczyć mogą osoby bezrobotne, które nie kwalifikują się na szkolenia indywidualne w ramach obecnie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Szkoleniowego (PO WER lub RPO).
      
Warunkiem otrzymania skierowania jest gwarancja podjęcia zatrudnienia po zakończonym szkoleniu lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w terminie do 1 miesiąca od ukończenia szkolenia.


W ramach skierowania finansowane są:
- koszty przysługujące instytucji szkoleniowej,
- koszty niezbędnych badań lekarskich,
- koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia,
- koszty ubezpieczenia NW,
ponadto osobie uczestniczącej w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe.

     Osoba bezrobotna zainteresowana złożeniem wniosku proszona jest o zgłoszenie się do swojego Doradcy klienta.

/-/ mgr Magdalena Martyniszyn
- Z-ca Dyrektora PUP
w Strzelcach Kraj.


     
     Wnioski oraz można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl w zakładce Pliki do pobrania oraz w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój nr 13.
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-10-2015
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2015 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 694
02 października 2015 14:51 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2015 14:50 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2015 14:50 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany