Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o dotacje dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia

 

                                                                                                                                                                                

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
       Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 04.03.2016 r. do dnia 18.03.2016 r., w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza I turę naboru wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

       W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 10 dotacji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 18 000,00 zł.

       Projekt pn."Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób bezrobotnych, objętych I lub II profilem pomocy, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) osób po 50 roku życia,
b) kobiet,
c) osób niepełnosprawnych,
d) osób o niskich kwalifikacjach,
e) osób długotrwale bezrobotnych.

        Powiatowy Urząd Pracy kwalifikując osoby do projektu w przypadku osób długotrwale bezrobotnych posługuje się definicją unijną, czyli przez osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

      Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy pełniący funkcję - doradcy klienta indywidualnego. Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój nr 22.
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04-03-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2016 07:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 825
07 marca 2016 07:20 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2016 07:19 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2016 07:19 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany