Aktualności - archiwum

Informacja dotycząca naboru wniosków PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/94/2016 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 rok przyznane zostały środki na realizację zadań z zakresu:

  1. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu art.11 - 50.000,00 zł na organizację staży dla 6 osób na okres 6 miesięcy.
  2. Przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej (…) art.12a - 120.000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób, kwota dofinansowania dla jednej osoby 30.000,00 zł.
 
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że wnioski na realizację powyższych zadań przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2016 r.
 
/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP


Wnioski można pobrać ze strony urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:
1.Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (parter, pokój nr 17-staże; I piętro pokój nr 22- dotacje).
2. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-03-31
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2016 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 481
31 marca 2016 15:19 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2016 15:18 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany