Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 25 sierpnia 2016 r. do dnia 8 września 2016 r. w ramach środków Funduszu Pracy prowadzi nabór:

- wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
        

Preferowane będą dofinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniających co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:

- długotrwale bezrobotnych,
- bezrobotni powyżej 50 roku życia,
- bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
- bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotni niepełnosprawni.
 

Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi 18 000 zł.

Wymagane jest zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 25 miesięcy
.


/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP

 

Regulamin w sprawie refundacji, wniosek i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl, w zakładce dokumenty do pobrania, dla pracodawców i przedsiębiorców oraz wersja papierowa w:


1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój nr 22 (I piętro).
2. Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25-08-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2016 08:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 467
25 sierpnia 2016 08:15 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
25 sierpnia 2016 08:14 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
25 sierpnia 2016 08:14 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany