Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życiaINFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 
       Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko - drezdeneckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy,


       w okresie od dnia 23.09.2016 r. do dnia 07.10.2016 r., w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza II turę naboru wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 

W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 8 dotacji.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 18 000,00 zł.
 
        Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia, objęte I lub II profilem pomocy.

       W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne tj.: Powiatowy Urząd Pracy kwalifikując osoby do projektu w przypadku osób długotrwale bezrobotnych posługuje się definicją unijną, czyli przez osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.


Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych posiadających niskie kwalifikacje:
- wykształcenie podstawowe/ gimnazjalne,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
- wykształcenie średnie zawodowe.

W ramach projektu nie mogą zostać objęte wsparciem osoby, które posiadają wykształcenie pomaturalne/policealne lub wykształcenie wyższe.
 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. pełniący funkcję - doradcy klienta indywidualnego.
 
/-/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUP  Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz u doradców klienta indywidualnego w:

1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39.
2.Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3.Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-09-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2016 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 388
26 września 2016 08:11 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany