Aktualności - archiwum

Informacja dotycząca naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - PFRON

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł na realizację projektu pn. „Być na swoim". Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III, obszar G.
W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

- indywidualne poradnictwo zawodowe oraz

- wypłata jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby.


Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

- bezrobotnych,
- poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

 

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że wnioski na realizację zadania przyjmowane będą do dnia 24 października 2016 r.

/-/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUPWnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w: 1.Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (pokój nr 22, I piętro).
2. Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3.Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10-10-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 438
10 października 2016 10:44 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2016 10:42 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2016 10:42 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany