Aktualności - archiwum

Przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2017 roku. Środki KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
1) określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
• do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
     W roku 2017 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) zgodnie z następującymi priorytetami:
• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 
          Zainteresowanych Pracodawców prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres e-mail: zist@praca.gov.pl lub faksem na nr (95) 763 72 16 lub dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (pokój nr 13) lub Filii PUP w Drezdenku lub Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie.

Termin nadsyłania ankiet do 09 grudnia 2016 r.


Wyniki ankiet pozwolą oszacować zapotrzebowanie na środki finansowe przyznawane w ramach KFS na 2017 r.

/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-12-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska, Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2016 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 384
06 grudnia 2016 10:16 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [ankieta_dla_pracodawcy_kfs_2017_r.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2016 10:15 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany