Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 r.ż.  

 
       Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1 -Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy,
w okresie od dnia 14.04.2017 r. do dnia 28.04.2017 r., w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza I turę naboru wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
W ramach I tury naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 10 dotacji.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 17 000,00 zł. Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia, objęte I lub II profilem pomocy.

 
W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne tj.: Powiatowy Urząd Pracy kwalifikując osoby do projektu w przypadku osób długotrwale bezrobotnych posługuje się definicją unijną, czyli przez osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.


Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych posiadających niskie kwalifikacje:
- wykształcenie podstawowe/ gimnazjalne,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
- wykształcenie średnie zawodowe.

W ramach projektu nie mogą zostać objęte wsparciem osoby, które posiadają wykształcenie pomaturalne/policealne lub wykształcenie wyższe.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. pełniący funkcję - doradcy klienta indywidualnego.

/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP w Strzelcach Kraj.


Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz u doradców klienta indywidualnego w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39.
2.Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3.Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13-04-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 377
14 kwietnia 2017 12:19 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany