Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu ze środków PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/154/2017 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok przyznane zostały środki w kwocie 64.000,00 zł na realizację zadania z zakresu:
- finansowania wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu art.11.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Kwota 64.000,00 zł pozwoli zorganizować staż dla 8 osób na okres 6 miesięcy.

W przypadku wystąpienia dużego zainteresowania przewiduje się zwiększenie liczby osób mogących skorzystać ze stażu, przy jednoczesnym skróceniu okresu trwania stażu.


Wnioski na realizację zadania przyjmowane będą do dnia 12 maja 2017 r.

 

/-/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUP


 


Wnioski można pobrać ze strony urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:
1.Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (parter, pokój nr 17)
2. Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-04-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2017 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 384
02 maja 2017 09:08 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany