Aktualności - archiwum

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 26 maja 2017r. do dnia 9 czerwca 2017r. prowadzi nabór:

- wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 25 refundacji.

Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi 18.000,00 zł.

 

     Wymagane jest zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 25 miesięcy - 24 miesiące wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1041), kolejne 30 dni wynika z wymogów efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji.

/-/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUPRegulamin w sprawie refundacji, formularz wniosku i formularze pozostałych wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl , w zakładce dokumenty do pobrania, dla pracodawców i przedsiębiorców oraz wersja papierowa w:

1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 ( pokój nr 22, I piętro).
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26-05-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2017 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 320
26 maja 2017 13:32 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany