Aktualności - archiwum

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - PFRON

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/154/2017 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok przyznane zostały środki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania z zakresu:
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26 e.
 

     Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 26 maja 2017r. do dnia 9 czerwca 2017r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
 
Kwota 100.000,00 zł pozwoli na zorganizowanie stanowisk pracy dla 3 osób niepełnosprawnych.

 

     Wymagane jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 37 miesięcy - 36 miesięcy wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 93), kolejne 30 dni wynika z wymogów efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji.

 

/-/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUP


Regulamin w sprawie refundacji, formularz wniosków i formularze pozostałych wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl w zakładce dokumenty do pobrania, dla pracodawców i przedsiębiorców oraz wersja papierowa w:

1.Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (pokój nr 22, I piętro).
2. Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26-05-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2017 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 346
26 maja 2017 13:34 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany