Aktualności - archiwum

Przygotwania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2018 roku.
 

Środki KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
  1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.


W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika oraz 45.000,00 zł na firmę,
  • w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika oraz 45.000,00 zł na firmę.


W roku 2018 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) zgodnie z następującymi priorytetami:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. za pomocą ankiet zbada zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres e-mail: zist@praca.gov.pl lub faksem na nr (95) 763 72 16 lub dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (pokój nr 13), Filii PUP w Drezdenku lub Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie.
 

Termin nadsyłania ankiet do 16 listopada 2017 r.
Wyniki ankiet pozwolą oszacować zapotrzebowanie na środki finansowe
przyznawane w ramach KFS na 2018 r.
 

/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-11.02
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2017 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 313
02 listopada 2017 11:40 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2017 11:40 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2017 11:39 Marek Kapiczak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany