Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Aktualna procedura obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy od dnia 31.03.2020 r.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-COV-2 oraz stanem epidemii informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy nie prowadzi obsługi bezpośredniej interesantów. W związku z powyższym osoby nie będące pracownikami Urzędu poza wyznaczonymi miejscami (pomieszczenia, w których będą skrzynki podawcze)...

Aktualna procedura obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy od dnia 18.03.2020 r.

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego oraz przypadki nieodpowiedzialnego zachowania klientów informujemy, że od środy 18 marca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej interesantów. W związku z powyższym osoby nie będące pracownikami Urzędu nie będą mogły wejść do budynku i pomi...

Skrócenie czasu pracy w dniu 25.06.2019 r.

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza wprowadza się skrócony czas pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 26 czerwca 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Filia PUP w Drezdenku oraz Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2015r. (czwartek)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2015 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w okresie rozliczeniowym październik-grudzień 2015 informuję,

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż osoby, które w 2012 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać informację PIT-

Obsługa osób niesłyszących oraz mających trudności w komunikowaniu się

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z usług tłumacza bez potrzeby wcześniejszego umawiania się.

Utrudnienia z uzyskaniem zaświadczenia o zarejestrowaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2012r. (piątek) z przyczyn technicznych nie będzie możliwe uzyskanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna oraz zaświadczenia o pobranych zasiłkach. Utrudnienia dotyczą również Filii w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego w Dobiegniewie. Za...

Zatrzymaj banner przewijany