Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym na usługi pocztowe DO.261.2.2016.M.Kap

Strzelce Kraj., dnia 03.03.2016 r. DO.261.2.2016.M.Kap. ZAMAWIAJĄCY POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI - Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. Tel.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługi pocztowe DO.0141.13.2014.M.Kap.

Strzelce Kraj., dnia 13.03.2014 r. DO.0141.13.2014.M.Kap. ZAMAWIAJĄCY POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI - Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. Tel

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz o Wykonawcach wykluczonych w postępowaniu CAZ-SK.6340.2.2013.M.Kap.

Strzelce Kraj., dnia 20.05.2013 r. Dotyczy postępowania: CAZ-SK.6340.2.2013.M.Kap. ZAMAWIAJĄCY POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI - Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - CAZ-SK.6340.1.2012.JL - Zadanie częściowe nr 1

Strzelce Kraj., dnia 24.04.2012 r. Dotyczy postępowania: CAZ-SK.6340.1.2012.JL ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Powiat Strzelecko – Drezdenecki – Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - CAZ-SK.6340.1.2012.JL

Strzelce Kraj., dnia 02.04.2012 r. Dotyczy postępowania:CAZ-SK.6340.1.2012.JL CAZ-SK.6340.1 l.2012.JL ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJESZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki - szkolenie pracowników

Strzelce Krajeńskie: Obsługa oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi Numer ogłoszenia: 247544 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zatrzymaj banner przewijany