Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Przetarg na bankową obsługę Funduszu Pracy, budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. oraz Filii Drezdenku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bankową obsługę Funduszu Pracy,  budżetu i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.   oraz Filii Drezdenku, zapewniającą prowadzenie rachunków bankowych – bieżącego  oraz pomocniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej w latach 2010-2012.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Teks jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z póz. zm.) informuje że została wybrana oferta:
Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku, ul. B. Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko.
 Oferowane warunki:
a)      wysokość prowizji od wykonywanych wypłat gotówkowych w kasie miesięcznie  – 0,80%,
b)      oprocentowanie środków na rachunku bankowym % w stosunku rocznym – 1,00%,
c)      opłaty za prowadzenie rachunku i dokonywanie czynności bankowych miesięcznie (przelewy, wpłaty i inne) – 100,00 zł,
d)     opłata za otwarcie rachunku (jednorazowa) – 0,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna ważna oferta.
 
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1446
16 lutego 2012 09:35 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
16 lutego 2012 09:25 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany