Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Wyniki przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe Marzec 2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych         i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zm.) informuje o:
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) Zadanie częściowe nr 1: „Spawane w osłonie CO2” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słowackiego 15g, 66-500 Strzelce Kraj. Cena brutto oferty wynosi: 1709,60 zł – koszt szkolenia 1 uczestnika.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 10 pkt.
b) Zadanie częściowe nr 2: „Pracownik magazynu” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słowackiego 15g, 66-500 Strzelce Kraj. Cena brutto oferty wynosi: 1270,00 zł – koszt szkolenia 1 uczestnika.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 9 pkt.
c) Zadanie częściowe nr 3: „Konsultant ds. sprzedaży”– została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słowackiego 15g, 66-500 Strzelce Kraj. Cena brutto oferty wynosi: 966,50 zł – koszt szkolenia 1 uczestnika.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 9 pkt.
d) Zadanie częściowe nr 4: „ Opiekun osób starszych z j. niemieckim” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słowackiego 15g, 66-500 Strzelce Kraj. Cena brutto oferty wynosi: 1536,30 zł – koszt szkolenia 1 uczestnika.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 9 pkt.
e) Zadanie częściowe nr 5: „Mój mały biznes” – prowadzenie własnej działalności gospodarczej – została wybrana oferta: Blue House s.c. Anna Giniewicz, Sławomir Krakowski, Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek. Cena brutto oferty wynosi: 286,22 zł – koszt szkolenia 1 uczestnika.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 9,00 pkt. 
f) Zadanie częściowe nr 6: „ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych” – została złożona jedna oferta: WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słowackiego 15g, 66-500 Strzelce Kraj. Oferta została wykluczona z postępowania. Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie          o udzielenie zamówienia na zadanie częściowe nr 6.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu (brak potwierdzenia należytego wykonania części zamówienia) na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 i art.24 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zm.). Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
g) Zadanie częściowe nr 7: „Projektowanie AutoCad 2D z kosztorysowaniem robót budowlanych” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słowackiego 15g, 66-500 Strzelce Kraj. Cena brutto oferty wynosi: 951,50 zł – koszt szkolenia 1 uczestnika.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 10,00 pkt.
Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną ofertom, złożonym w postępowaniu:
Zadanie częściowe
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium oraz punktacja łączna.
Numer
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Punktacja
1
WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
/oferta nr 14/
ul. Słowackiego 15g,
66-500 Strzelce Kraj.
 
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 10 pkt
1
Ośrodek Szkolenia PAS Piotr Lewandowski
/oferta nr 8/
ul. Jędrzychowska 46,               65-385 Zielona Góra
Cena: 6,86 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9,86 pkt
2
WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
/oferta nr 10/
ul. Słowackiego 15g,
66-500 Strzelce Kraj.
 
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9 pkt
3
Centrum Doskonalenia Kadr ALFA w Wałbrzychu
/oferta nr 1/
ul. Ludowa 1 c,
58-304 Wałbrzych
Cena: 4,47 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 7,47 pkt
3
WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
/oferta nr 12/
ul. Słowackiego 15g,         66-500 Strzelce Kraj.
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9 pkt
3
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski
/oferta nr 16/
ul. Przełęcz 51,                                    60-115 Poznań
 
Cena: 5,29 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 8,29 pkt
4
AU Pair ANYA Biuro Edukacyjno – Informacyjne ANYA Consulting s.c.
/oferta nr 3/
ul. Wrzosowa 5,
62-010 Pobiedziska Letnisko
Cena: 5,25 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 8,25 pkt
4
Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz
/oferta nr 4/
ul. Jana Pawła II 16,
63-720 Koźmin Wlkp.
Cena: 6,94 pkt
Doświadczenie: 0 pkt
Certyfikat jakości usług: 0 pkt
Ogółem: 6,94 pkt
4
Centrum Szkoleniowe Monika Gielar
/oferta nr 6/
ul. Szarotki 7,                 
71-606 Szczecin
Cena: 6,64 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 0 pkt
Ogółem: 7,64 pkt
4
Ośrodek Szkolenia PAS Piotr Lewandowski
/oferta nr 7/
ul. Jędrzychowska 46,
65-385 Zielona Góra
Cena: 5,82 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 7,82 pkt
4
WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
/oferta nr 9/
ul. Słowackiego 15g,                66-500 Strzelce Kraj.
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9,0 pkt
5
Centrum Doskonalenia Kadr ALFA w Wałbrzychu
/ oferta nr 2/
ul. Ludowa 1 c,
58-304 Wałbrzych
Cena: 5,88 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 8,88 pkt
5
Prymus Szkolenia, Kursy, Seminaria
/oferta nr 5/
ul. I. Buszy 30/18,
63-910 Miejska Górka
Cena: 5,50 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 0 pkt
Ogółem: 6,50 pkt
5
WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
/oferta nr 15/
ul. Słowackiego 15g,         66-500 Strzelce Kraj.
Cena: 6,96 pkt
Doświadczenie: 0 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 7,96 pkt
5
Blue House s.c Anna Giniewicz, Sławomir Krakowski
/oferta nr 17/
Plac Wolności 6,
78-400 Szczecinek
Cena: 7,00 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 0 pkt
Ogółem: 9,0 pkt
5
Paula Rossi S.C. Gęsiniec
/oferta nr 18/
ul. Widokowa 30,
57-100 Strzelin
Cena: 3,82 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 0 pkt
Ogółem: 5,82 pkt
6
WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
/oferta nr 13/
ul. Słowackiego 15g,         66-500 Strzelce Kraj.
Odrzucona
7
WZDZ Gorzów Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego
/oferta nr 11/
ul. Słowackiego 15g,
66-500 Strzelce Kraj.
Cena: 10 pkt
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1453
16 lutego 2012 09:26 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany