Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Przetarg na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe

Strzelce Kraj., dnia 24.06.2010r.

Dotyczy postępowania:CAZ-SK-6340-2/JP/2010
CAZ-SK-6340-2g/JP/2010                                           
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych         i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe
 
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zm.) informuje o:
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) Zadanie częściowe nr 1: „Spawane metodą Mag (135)” – została wybrana oferta: Ośrodek Szkolenia PAS
Piotr Lewandowski , ul. Jędrzychowska 46,   65-385 Zielona Góra. Cena brutto oferty wynosi: 17 450,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 745,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów - 10 pkt.
b) Zadanie częściowe nr 2: „Spawanie metodą TIG (141)” – została wybrana oferta: Ośrodek Szkolenia PAS
Piotr Lewandowski , ul. Jędrzychowska 46,   65-385 Zielona Góra. Cena brutto oferty wynosi: 16 950,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 695,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 9 pkt.
              c) Zadanie częściowe nr 3: „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na kat. C”– oferty złożyli: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Ogniwo” Zbigniew Kowalczyk, ul. Grottgera 26/2, 66-400 Gorzów Wlkp.; Ośrodek Szkolenia Zawodowego „MOTOREX”, ul. Promienista 5, 62-045 Pniewy; Szkoła Kierowców „POLONEZ”,  ul. Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp.; Szkoła Kierowców „PROKUDA”, ul. Czereśniowa 2, 66-400 Gorzów Wlkp. Złożone oferty zostały wykluczone z postępowania o udzielenie części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie częściowe nr 3.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Złożone oferty nie spełniały warunków udziału w postępowaniu (brak potwierdzenia należytego wykonania części zamówienia) na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 i art. 24 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zm.). Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
          d) Zadanie częściowe nr 4: „ Operator koparko-ładowarki” – oferty złożyli: WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.; Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Pomorski, ul. Zielona 33/34 66-400 Gorzów Wlkp. Złożone oferty zostały wykluczone z postępowania o udzielenie części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie częściowe nr 4.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Złożone oferty nie spełniały warunków udziału w postępowaniu (brak potwierdzenia należytego wykonania części zamówienia) na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 i art. 24 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zm.). Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy. 
       e) Zadanie częściowe nr 5: „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” – oferty złożyli: „WITDOP” Witold Dopierała , ul. Plac Słoneczny 21g/5, 66-400 Gorzów Wlkp.; WZDZ Gorzów Wlkp.,  ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Złożone oferty zostały wykluczone z postępowania o udzielenie części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie częściowe nr 5.
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Złożone oferty nie spełniały warunków udziału w postępowaniu (brak potwierdzenia należytego wykonania części zamówienia) na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 i art. 24 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późn. zm.). Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
         f) Zadanie częściowe nr 6: „Specjalista ds. funduszy europejskich” – została wybrana oferta : WZDZ Gorzów Wlkp.,   ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.    Cena brutto oferty wynosi: 14 800,00 zł. 
Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 480,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 8,4 pkt.
        g) Zadanie częściowe nr 7: „Mój mały biznes-prowadzenie własnej działalności gospodarczej” – została
wybrana oferta: ERFOLG CONSULTING ul. Mieszka 46/1, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty wynosi: 14 504,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 201,44 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów - 9 pkt.
       h) Zadanie częściowe nr 8: „Kurs kosmetyczny” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp.,                     ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty wynosi: 17 900,00 zł.                                         Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 492,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów - 9 pkt.
i) Zadanie częściowe nr 9: „ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty wynosi:               14 750,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 475,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów - 10 pkt.
j) Zadanie częściowe nr 10: „Kadry i płace” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp.,  ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty wynosi:   13 300,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 330,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 8,26 pkt.
k) Zadanie częściowe nr 11: „Monter instalacji sanitarnych i gazowych z uprawnieniami SEP” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty wynosi:    16 634,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 663,40 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 9,0 pkt.
l) Zadanie częściowe nr 12: „Kurs florystyczny z technikami decoupage” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty wynosi:  19 460,76 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 946,07 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 9,0 pkt.
ł) Zadanie częściowe nr 13: „Operator wózka jezdniowego (kategoria II WJO)” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty wynosi:   12 400,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 240,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 9,0 pkt.
m) Zadanie częściowe nr 14: „Pracownik administracyjny z obsługa komputera” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty wynosi:   12 200,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 813,33 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 9,0 pkt.
n) Zadanie częściowe nr 15: „Modułowy kurs komputerowy” – została wybrana oferta: WZDZ Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty modułu sprzedawca -kasjer wynosi:      11 336,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 133,60 zł. Cena brutto oferty modułu pracownik biurowy wynosi: 8 684,00 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 085,50 zł. Cena brutto oferty modułu podstawy obsługi komputera wynosi: 12 836,20 zł. Koszt szkolenia 1 uczestnika – 1 069,68 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów – 10,0 pkt.
Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną ofertom, złożonym w postępowaniu:
Zadanie częściowe
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium oraz punktacja łączna.
Numer
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Punktacja
1
WZDZ Gorzów Wlkp. /oferta nr 25/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
Cena: 6,4 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1,0 pkt
Ogółem: 8,4 pkt
1
Ośrodek Szkolenia PAS Piotr Lewandowski
/oferta nr 15/
ul. Jędrzychowska 46,               65-385 Zielona Góra
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 10 pkt
2
WZDZ Gorzów Wlkp. /oferta nr 26/
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
 
Cena: 6,7 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 8,7 pkt
2
Ośrodek Szkolenia PAS Piotr Lewandowski
/oferta nr 16/
ul. Jędrzychowska 46,               65-385 Zielona Góra
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9 pkt
3
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Ogniwo” Zbigniew Kowalczyk
/oferta nr 8/
ul. Grottgera 26/2,
66-400 Gorzów Wlkp.
Odrzucono
3
Ośrodek Szkolenia Zawodowego „MOTOREX”
/oferta nr 7/
ul. Promienista 5,                                    62-045 Pniewy
 
Odrzucono
3
Szkoła Kierowców „POLONEZ”,     
 /oferta nr 14/
ul. Czereśniowa 6,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
 
 
Odrzucono
3
Szkoła Kierowców „PROKUDA”,
/oferta nr 17/
ul. Czereśniowa 2,
66-400 Gorzów Wlkp.
Odrzucono
4
WZDZ Gorzów Wlkp.
/oferta nr 19/
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
 
Odrzucono
4
Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Pomorski
/oferta nr 2/
ul. Zielona 33/34
66-400 Gorzów Wlkp.
Odrzucono
5
„WITDOP” Witold Dopierała
/oferta nr 9/
ul. Plac Słoneczny 21g/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Odrzucono
5
WZDZ Gorzów Wlkp.,             / oferta nr 24/
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
Odrzucono
6
WZDZ Gorzów Wlkp.,             /oferta nr 28/
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
Cena:6,4 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług:  1 pkt
Ogółem: 8,4 pkt
6
ERFOLG CONSULTING
/oferta nr 12/
ul. Mieszka 46/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 0 pkt
Ogółem: 8,0 pkt
7
Agencja Promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego
/oferta nr 6/
ul. Piastowska 11a
66-300 Międzyrzecz
Odrzucona (treść oferty nie zgodna z SIWZ) na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
7
ERFOLG CONSULTING
/oferta nr 11/
ul. Mieszka 46/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9 pkt
7
WZDZ Gorzów Wlkp.,             / oferta nr 23/
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
Odrzucona (treść oferty nie zgodna z SIWZ) na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
8
WZDZ Gorzów Wlkp. /oferta nr 31/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9 pkt
9
WZDZ Gorzów Wlkp. /oferta nr 21/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
                 Cena: 10 pkt
Ogółem: 10 pkt
 
9
Agencja Promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego
/oferta nr 4/
 
 
 
 
ul. Piastowska 11a
66-300 Międzyrzecz
                 Cena: 8,7 pkt
Ogółem: 8,7 pkt
 
 
 
 
10
WZDZ Gorzów Wlkp.         /oferta nr 29/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
                  Cena: 6,26 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 8,26 pkt
 
 
 
10
 
ERFOLG CONSULTING
/oferta nr 13/
ul. Mieszka 46/1
66-400 Gorzów Wlkp.
                  Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 0 pkt
Ogółem: 8,0 pkt
 
 
11
WZDZ Gorzów Wlkp.         /oferta nr 27/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
                  Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9,0 pkt
 
 
12
 
WZDZ Gorzów Wlkp.         /oferta nr 18/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
                   Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9,0 pkt
 
 
12
 
Polska Szkoła Florystyczna
/oferta nr 1/
ul. Pawłowskiego 6
60-681 Poznań
                      Cena: 4,82 pkt
Doświadczenie: 2 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 7,82 pkt
 
 
13
 
 
WZDZ Gorzów Wlkp.         /oferta nr 30/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
                   Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9,0 pkt
 
 
14
 
 
WZDZ Gorzów Wlkp.         /oferta nr 22/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
                   Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 1 pkt
Certyfikat jakości usług: 1 pkt
Ogółem: 9,0 pkt
 
 
14
 
 
ERFOLG CONSULTING
/oferta nr 10/
ul. Mieszka 46/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Wykluczono                             (brak potwierdzenia należytego wykonania części zamówienia) na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych      (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
14
 
Agencja Promocji Przedsiębiorczości                 i Kształcenia Ustawicznego
/oferta nr 5/
ul. Piastowska 11a
66-300 Międzyrzecz
Wykluczono                             (brak potwierdzenia należytego wykonania części zamówienia) na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych      (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
 
15
 
 
WZDZ Gorzów Wlkp.         /oferta nr 20/
ul. Sikorskiego 95,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
Moduł-Sprzedawca-kasjer: Cena: 10,0 pkt
Ogółem: 10,0 pkt
Moduł-Pracownik biurowy:
Cena: 10,0 pkt
Ogółem: 10,0 pkt
Moduł-Podstawy obsługi komputera:
Cena: 10,0 pkt
Ogółem: 10,0 pkt
 
 
15
 
Agencja Promocji Przedsiębiorczości                 i Kształcenia Ustawicznego
/oferta nr 3/
ul. Piastowska 11a
66-300 Międzyrzecz
Odrzucono (treść oferty nie zgodna z SIWZ) na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1418
16 lutego 2012 09:27 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany