Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do przetargu CAZ-SK-6340-2/JP/2010

Strzelce Krajeńskie: Usługi Szkoleniowe
Numer ogłoszenia: 191424 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154156 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, faks 095 7637216.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi Szkoleniowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1: Spawanie metodą MAG (135) 2: Spawanie metodą TIG (141) 3: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na kat. C. 4: Operator koparko-ładowarki. 5: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. 6: Specjalista ds. funduszy europejskich 7: Mój mały biznes - prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 8: Kurs kosmetyczny. 9: ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. 10: Kadry i płace. 11: Monter instalacji sanitarnych i gazowych z uprawnieniami SEP - I i II grupa. 12: Kurs florystyczny z technikami decoupage 13: Operator wózka jezdniowego (kategoria II WJO). 14: Pracownik administracyjny z obsługą komputera 15: Modułowy kurs komputerowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadnie częściowe nr 7 współfinansowane z EFS Zadnie częściowe nr 9 współfinansowane z EFS Zadnie częściowe nr 8 współfinansowane z EFS Zadnie częściowe nr 4 współfinansowane z EFS..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 1: Spawanie metodą MAG (135).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Ośrodek Szkolenia PAS Piotr Lewandowski, Jędrzychowska 46, 65-385 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 17450,00
·         Oferta z najniższą ceną: 17450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19060,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 2: Spawanie metodą TIG (141).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Ośrodek Szkolenia Pas Piotr Lewandowski, Jędrzychowska 46, 65-385 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 16950,00
·         Oferta z najniższą ceną: 16950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17682,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 6   
Nazwa: NAZWA: Zadanie częściowe nr 6: Specjalista ds. funduszy europejskich.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów Wlkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 14800,00
·         Oferta z najniższą ceną: 13600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14800,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 7   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 7: Mój mały biznes - prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         Erfolg Consunting, Mieszka I 46/1, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 14504,00
·         Oferta z najniższą ceną: 9700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14504,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 8   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 8: Kurs kosmetyczny.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów Wlkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 17900,00
·         Oferta z najniższą ceną: 17900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17900,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 9   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 9: ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów Wlkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 14750,00
·         Oferta z najniższą ceną: 14750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16925,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 10   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 10: Kadry i płace.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów Wlkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 13300,00
·         Oferta z najniższą ceną: 11890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13300,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 11   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 11: Monter instalacji sanitarnych i gazowych z uprawnieniami SEP - I i II grupa.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów WLkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 16634,00
·         Oferta z najniższą ceną: 16634,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16634,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 12   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 12: Kurs florystyczny z technikami decoupage.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów Wlkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 19460,76
·         Oferta z najniższą ceną: 19460,76 / Oferta z najwyższą ceną: 28250,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 13   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 13: Operator wózka jezdniowego (kategoria II WJO).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów WLkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów WLkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 12400,00
·         Oferta z najniższą ceną: 12400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12400,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 14   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 14: Pracownik administracyjny z obsługą komputera.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów Wlkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów WLkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 12200,00
·         Oferta z najniższą ceną: 7600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13850,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 15   
Nazwa: Zadanie częściowe nr 15: Modułowy kurs komputerowy.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         WZDZ Gorzów Wlkp., Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów WLkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 32856,20
·         Oferta z najniższą ceną: 9875,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32856,20
·         Waluta: PLN.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1538
16 lutego 2012 09:28 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany