Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Przetarg nr DO-2020-1/AK/2010 na roboty budowlane

Dotyczy postępowania: DO-2020-1/AK/2010
DO-2020-1a/AK/2010                                   
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DO-2020-1/AK/2010 na roboty budowlane
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje o:
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) Zadanie częściowe nr 1: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacja drzwi zewnętrznych w PUP Strzelce Kraj., Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. na potrzeby utworzenia CAZ” – została wybrana oferta: „Mazurek” Sp. z o.o., Studzianki 19A, 97-320 Wolibórz. Cena brutto oferty wynosi: 54 788,97 zł.
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonych w SIWZ. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 10 pkt.
b) Zadanie częściowe nr 2: „Remont pomieszczeń biurowych w PUP Strzelce Kraj., Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. na potrzeby utworzenia CAZ” – unieważniono zadanie częściowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759).
 Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie części zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 w/w ustawy.
c) Zadanie częściowe nr 3: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Filii PUP w Drezdenku, ul. Kościuszki 42c/14, 66-530 Drezdenko”– unieważniono zadanie częściowe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie części zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.1 w/w ustawy.
Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną ofertom, złożonym w postępowaniu:
Zadanie częściowe
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium oraz punktacja łączna.
Numer
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Punktacja
1
„Mazurek” Sp. z o.o.,
/oferta nr 1/
Studzianki 19A,
97-320 Wolibórz
Cena: 10,0 pkt
Ogółem: 10 pkt
1
Fabryka Okien i Drzwi „BAS”
Sp. z o.o.
/oferta nr 2/
ul. Smoluchowskiego 1,               20-474 Lublin
Cena: 6,59 pkt
Ogółem: 6,59 pkt
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1545
16 lutego 2012 09:36 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany