Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Przetargu na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe

Strzelce Kraj., dnia  07.10.2010r.
Dotyczy postępowania: CAZ-SK-6340-4/JB/2010
CAZ-SK-6340-4c/JB/2010                                            
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczącego: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych         i poszukujących pracy, którego przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)   informuje o:      
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) Zadanie częściowe nr 1: „Operator koparko-ładowarki” – została wybrana oferta nr 1 złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Pomorski, ul. Zielona 33/34, 66-400 Gorzów Wlkp.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 8,0 pkt.
b) Zadanie częściowe nr 2: – „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” - została wybrana oferta nr 2 złożona przez ERFOLG Consulting, ul. Mieszka I 46/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 7,0 pkt.
Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną ofertom, złożonym w postępowaniu:
Zadanie częściowe
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium oraz punktacja łączna.
Numer
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Punktacja
1
Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Pomorski
/oferta nr 1/
ul. Zielona 33/34, 66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 0
Certyfikat jakości usług: 1,0
Ogółem: 8,0 pkt
1
Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
„KANN”
/oferta nr 3/
ul. Golęcińska 9
60-626 Poznań
Cena: 4,51 pkt
Doświadczenie: 2,0
Certyfikat jakości usług: 1,0
Ogółem: 7,51 pkt
2
ERFOLG Consulting
 /oferta nr 2/
 
ul. Mieszka I 46/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 7,0 pkt
Doświadczenie: 0,0
Certyfikat jakości usług: 0,0
Ogółem: 7,0 pkt
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1602
16 lutego 2012 09:40 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany