Plan porad grupowych i informacji zawodowych - archiwum

Plan porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na III kwartał 2017 r.

Plan porad grupowych i grupowych informacji zawodowych na III kwartał 2017 r.


PUP Strzelce Kraj. Al. Wolności 39:

I Wykaz porad grupowych w III kwartale 2017 r.:

05.07.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Autoprezentacja - pierwsza rozmowa z pracodawcą"

06.07.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Jak i gdzie szukamy pracy"

10.07.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Kompetencje i predyspozycje zawodowe"

10.08.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Dokumenty aplikacyjne- moja wizytówka u pracodawcy"

06.09.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Bariery na drodze do zatrudnienia"

20.09.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Autoprezentacja - pierwsza rozmowa z pracodawcą"

II Wykaz grupowych informacji zawodowych w III kwartale 2017 r.:

14.07.2017 r. godz. 10:00-10:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób do 30 roku życia

14.07.2017 r. godz. 10.30-11.00 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób długotrwale bezrobotnych

14.07.2017 r. godz. 11:00-11:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób do 30 roku życia

25.08.2017 r. godz. 10:00-10:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób do 30 roku życia

25.08.2017 r. godz. 10.30-11.00 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób długotrwale bezrobotnych

25.08.2017 r. godz. 11:00-11:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób do 30 roku życia

08.09.2017 r. godz. 10:00-10:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób do 30 roku życia

15.09.2017 r. godz. 10.00-10.30 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób do 30 roku życia

22.09.2017 r. godz. 10:00-10:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy", "Jak uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje przydatne na rynku pracy", "Lokalny rynek pracy" - spotkanie dla osób długotrwale bezrobotnych

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o wcześniejszy kontakt z doradcą zawodowym (pokój nr 16) - zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem zajęć.


Filia PUP w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14:

I Wykaz porad grupowych w III kwartale 2017 r.:

17.07.2017 r. godz. 10.00 „Dokumenty aplikacyjne - moja wizytówka u pracodawcy"

24.07.2017 r. godz. 10.00 „Metody poszukiwania zatrudnienia"

24.07.2017 r. godz. 10.00 "Budowanie pozytywnego wizerunku kluczem do osiągnięcia sukcesu"

28.08.2017 r. godz. 10:00 „Motywacja do podjęcia zatrudnienia"

30.08.2017 r. godz. 10.00 "Bariery na drodze do zatrudnienia"

11.09.2017 r. godz. 10.00 „Jak i gdzie szukam pracy?"

II Wykaz grupowych informacji zawodowych w II kwartale 2017 r.

17.07.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Formy aktywizacji zawodowej skierowane do osób do 30 roku życia"

17.07.2017 r. godz. 9.30-10.00 "Lokalny rynek pracy, a usługi i instrumenty rynku pracy" - dodatkowe spotkanie dla osób długotrwale bezrobotnych

24.07.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Formy aktywizacji zawodowej skierowane do osób do 30 roku życia"

24.07.2017 r. godz. 9.30-10.00 "Lokalny rynek pracy, a usługi i instrumenty rynku pracy" - dodatkowe spotkanie dla osób długotrwale bezrobotnych

24.07.2017 r. godz. 9.00-9.30 "Zakres i formy działania instytucji przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia"

24.07.2017 r. godz. 9:30-10:00 „Formy aktywizacji zawodowej skierowane do osób do 30 roku życia"

28.08.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Formy aktywizacji zawodowej skierowane do osób do 30 roku życia"

28.08.2017 r. godz. 9.30-10.00 "Lokalny rynek pracy, a usługi i instrumenty rynku pracy" - dodatkowe spotkanie dla osób długotrwale bezrobotnych

30.08.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Formy aktywizacji zawodowej skierowane do osób do 30 roku życia"

30.08.2017 r. godz. 9.30-10.00 "Lokalny rynek pracy, a usługi i instrumenty rynku pracy" - dodatkowe spotkanie dla osób długotrwale bezrobotnych

06.09.2017 r. godz. 9.00-9.30 "Powrót do pracy" - Program specjalny

06.09.2017 r. godz. 9.30-10.00 "Powrót do pracy" - Program specjalny

11.09.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Formy aktywizacji zawodowej skierowane do osób do 30 roku życia"

11.09.2017 r. godz. 9.30-10.00 "Lokalny rynek pracy, a usługi i instrumenty rynku pracy" - dodatkowe spotkanie dla osób długotrwale bezrobotnych

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w zajęciach proszone są o wcześniejszy kontakt z doradcą zawodowym w Fili PUP w Drezdenku (tydzień przed planowanym terminem zajęć)


 

Biuro Zamiejscowe PUP w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3:

I Wykaz porad grupowych w III kwartale 2017 r.:

08.08.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Metody poszukiwania pracy - bariery w zatrudnieniu"

11.08.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem"

05.09.2017 r. godz. 9:00-13:00 „Metody poszukiwania pracy - bariery w zatrudnieniu"

II Wykaz grupowych informacji zawodowych w II kwartale 2017 r.

11.07.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób do 30 roku życia"

20.07.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób do 30 roku życia"

25.07.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Strzelce Kraj."

10.08.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy"

07.09.2017 r. godz. 9:00-9:30 „Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób do 30 roku życia"

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w zajęciach proszone są o wcześniejszy kontakt z doradcą zawodowym w Biurze Zamiejscowym PUP w Dobiegniewie (tydzień przed planowanym terminem zajęć)

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02-06-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jan Bojko, Małgorzata Lubiak, Anna Olszak, Agnieszka Łukasik-Zaraś, Aleksandra Kowalczyk-Ograbek, Marzena Zubczewska-Bogdanow
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2017 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 462
12 września 2017 12:39 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. Korekta planu - Filia PUP w Drezdenku (Dokument opublikowany)
25 lipca 2017 14:43 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. Zmiana w wykazie porad i informacji Filia Drezdenko (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2017 09:25 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. Dodanie terminu przyjmowania zgłoszeń na porady zawodowe i informacje zawodowe (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany