Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DO.0420.3.2013.M.Kap.

Strzelce Kraj., dnia 10.09.2013 r.

 

 

Dotyczy postępowania nr: DO.0420.3.2013.M.Kap.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Informuję, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy, wdrożenia, przeszkolenia użytkowników i utrzymania platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne w trybie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 14.000 tys. euro zostały złożone oferty od n/w Wykonawców:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

1.

Sygnity S.A.

Al. Jerozolimskie 180

02-486 Warszawa

100

2.

CTC Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101 A

04-041 Warszawa

86,4

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez: Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oraz najkorzystniejsza pod względem kryteriów wyboru ofert. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-09-10
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak, Emil Szurkawski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2013 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1108
10 września 2013 10:02 Marek Kapiczak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany