Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DO.261.22.2015.KM

 

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o  wartości nieprzekraczającej 30000 euro

w PUP w Strzelcach Kraj.

 

DO.261.22.2015.KM

Strzelce Kraj., dnia 18.09.2015 r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro

 

 

 

Informuję, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. w trybie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 tys. euro zostały złożone oferty od n/w Wykonawców:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

1.

BZ-SYSTEM, Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8

66-400 Gorzów Wlkp.

100,00

 

 

Wpłynęła jedna oferta.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

/-/mgr Magdalena Martyniszyn

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-09-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik, Emil Szurkawski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2015 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 652
18 września 2015 13:21 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2015 13:19 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
18 września 2015 13:18 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany