Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO.230.3.2016.KM

Załącznik Nr 5

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o  wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

w PUP w Strzelcach Kraj.

 

DO.230.3.2016.KM

Strzelce Kraj., dnia 30.06.2016 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro

 

 

Informuję, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, skanerów,  pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. w trybie udzielania  zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro zostały złożone oferty od n/w Wykonawców:

 

 1.      Zadanie częściowe nr 1 – „ESET NOD32 BE CLIENT”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

2.

ARTIMA CORP Sp. z o.o.

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

92,77

3.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

100,00

4.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

97,18

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 2.      Zadanie częściowe nr 2 – „Microsoft Office 2013”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

4.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

99,86

5.

El Toro Bobrowski, Błatkiewicz Spółka Jawna

ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard

100,00

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy El Toro Bobrowski, Błatkiewicz Spółka Jawna ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

 

 3.      Zadanie częściowe nr 3 – „Serwer sieciowy”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

3.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

96,82

4.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

96,82

5.

El Toro Bobrowski, Błatkiewicz Spółka Jawna

ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard

100,00

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy El Toro Bobrowski, Błatkiewicz Spółka Jawna ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard.

 

 4.      Zadanie częściowe nr 4 – „Sprzęt komputerowy”

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

3.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

96,88

4.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

100,00

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy BZ-SYSTEM Andrzej Bożko ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 5.      Zadanie częściowe nr 5 – „Drukarki laserowe monochromatyczne i kolorowe wraz z kablem”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

2.

ARTIMA CORP Sp. z o.o.

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

61,84

3.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

74,94

4.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

100,00

5.

El Toro Bobrowski, Błatkiewicz Spółka Jawna

ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard

97,80

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy BZ-SYSTEM Andrzej Bożko ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

6.      Zadanie częściowe nr 6 – „Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka, skaner)”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

1.

HiCOPY SZCZECIN S.C J.Dankiewicz, S. Bereś

ul. Alpinistów 3, 71-020 Szczecin

93,03

2.

ARTIMA CORP Sp. z o.o.

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

79,47

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy ARTIMA CORP Sp. z o.o. ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin.

 

 7.      Zadanie częściowe nr 7 – „Niszczarka do papieru”


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

4.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

100,00

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy BZ-SYSTEM Andrzej Bożko ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.  – wpłynęła jedna oferta.

 

 8.      Zadanie częściowe nr 8 – „Skanery”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

3.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

100,00

4.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

98,99

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

 

 

Z up. STAROSTY

/-/mgr Marlena Płotecka

DYREKTOR PUP

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30-06-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik, Emil Szurkawski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2016 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 532
01 lipca 2016 08:34 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
01 lipca 2016 08:34 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
01 lipca 2016 08:34 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany