Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - archiwum

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DO.230.4.2016.KM

Załącznik Nr 5

do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

o  wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

w PUP w Strzelcach Kraj.

 

DO.230.4.2016.KM

Strzelce Kraj., dnia 03.11.2016 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro

 

 

Informuję, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, pakietów oprogramowania oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. w trybie udzielania  zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro zostały złożone oferty od n/w Wykonawców:

 

 1.      Zadanie częściowe nr 1 – „Komputer przenośny”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

2.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta odrzucona – zaproponowany produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

4.

KOMPUTERY Agata Korolewicz

ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Kraj.

Oferta odrzucona – zaproponowany produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia

5.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

100,0

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy BZ-SYSTEM Andrzej Bożko
ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

2.      Zadanie częściowe nr 2 – „Microsoft Office 2013”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

2.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

96,67

4.

KOMPUTERY Agata Korolewicz

ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Kraj.

94,06

5.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

100,0

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy BZ-SYSTEM Andrzej Bożko
ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

3.      Zadanie częściowe nr 3 – „Rzutnik multimedialny”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

4.

KOMPUTERY PUH Agata Korolewicz

ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Kraj.

100,0

5.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

97,95

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy KOMPUTERY PUH Agata Korolewicz ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Kraj.


4.      Zadanie częściowe nr 4 – „Oprogramowanie DESlock + Standard

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

2.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

93,33

4.

KOMPUTERY Agata Korolewicz

ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Kraj.

86,53

5.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

100,0

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 Wykonawcy BZ-SYSTEM Andrzej Bożko
ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 5.      Zadanie częściowe nr 5 – „Niszczarka do papieru”:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Uzyskana liczba punktów

1.

PHUP „Zemar” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz

77,30

2.

Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe Sprzętu GOBIT Janusz Panasiuk

ul. Walczaka 20, 66-400 Gorzów Wlkp.

60,87

3.

INKSPOT

ul. Piłsudskiego 70a, 10-450 Olsztyn

80,09

4.

KOMPUTERY PUH Agata Korolewicz

ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Kraj.

100,0

5.

BZ-SYSTEM Andrzej Bożko

ul. Obrońców Pokoju 44/8, 66-400 Gorzów Wlkp.

65,89

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy KOMPUTERY PUH Agata Korolewicz ul. Wyzwolenia 4, 66-500 Strzelce Kraj. 

 

Z up. STAROSTY

/-/mgr Marlena Płotecka

DYREKTOR PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03-11-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2016 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 521
04 listopada 2016 13:03 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
04 listopada 2016 13:03 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 listopada 2016 13:03 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany